ارزش‌ها

ارزش های بنیادین

 1. رعایت کرامت انسانی و رعایت اخلاق در ارتباطات به همراه احترام متقابل به سایرین اعم از کارکنان، ذینفعان و مشتریان 
 2. درستکاری و صداقت از طریق رعایت اصول اخلاقی در کار، وفاداری و تعهد به مجموعه و پایبندی به اهداف متعالی سازمان در راستای اعتلای نام ایران اسلامی 
 3. تعهد کاری از طریق پایبند بودن به اصول و ارزش های سازمان و متعهد بودن به این موضوع که با تمام توان و دانش خود در راستای دستیابی به اهداف متعالی خدمت رسانی به مشتریان تلاش نماییم.
 4. پشتکار و توسعه به واسطهٔ افزایش دانش و تخصص و مهارت و رعایت اصول شعار درون سازمانی “یادگیری و یاد دهندگی مداوم” که منجر به افزایش کارایی فرایندها شده و در نهایت توسعه مداوم و بهبود مستمر را برای کارکنان سازمان ایجاد می نماید.
 5. مسئولیت اجتماعی به عنوان ارزشی بنیادین جهت توجه به آرمان‌های متعالی اجتماعی به عنوان یک جامعه بزرگ‌تر و تلاش برای بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی همواره به عنوان یک ارزش بنیادین همواره در این سازمان مطرح بوده است. 

ارزش های کسب و کار

 1. رعایت الزامات قانونی و دستورات نهادهای بالادستی به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به اهداف کلان نظام و اهتمام به رعایت مداوم این الزامات و دستورات
 2. توسعه روزافزون کیفیت خدمات رسانی به مشتریان و تلاش و کوشش برای افزایش رضایتمندی مشتریان در خصوص کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده
 3. توجه مداوم به نیازها و انتظارات مشتریان و افزایش کیفیت خدمات
 4. توجه به توسعه نیروی انسانی درون سازمان به عنوان محور اصلی تمام فعالیتها و عامل اصلی تمام فرآیندهای سازمان
 5. برقراری شراکت های مالی بلندمدت و پایدار با تامین کنندگان کالا و خدمات و نمایندگان، بر اساس شرایط برنده-برنده حقیقی با رعایت عدالت و توسعه متقابل
 6. افزایش رضایتمندی ذینفعان و سهامدارن از طریق افزایش درآمد و سوددهی مناسب با کاهش هزینه ها و کاهش بدهی ها و توسعه در خدمات