درباره ما

شرکت کشت و صنعت اشراق در حال حاضر دارای ۷ فارم دامداری، ۴۰۰ هکتار زمین زراعت و ۲۱۰ هکتار باغ پسته بوده و به طور مستقیم حدود ۳۰۰ نفر پرسنل در این شرکت مشغول به کار می باشند. در حال حاضر این شرکت سالانه حدود ۲۰ هزار تن شیر گاو و ۵۰۰ تن شیر بز، ۱۳۰۰ راس گوساله نر و تلیسه و ۷۰۰ راس بره و بزغاله به بازار عرضه می کند.