باغات پسته


شامل باغ پسته جدید الاحداث به وسعت 203 هکتار و باغ پسته قدیمی به وسعت 3 هکتار در شهرستان ورامین می باشد. باغ پسته جدید شامل 30 هزار نهال پسته از نوع اکبری و  احمد آقایی می باشد که در 3 فاز اجرایی شده است و انتظار میرود هنگام بهره برداری سالانه 400 تن پسته برداشت شود.