بیانیه ماموریت


شرکت کشت و صنعت اشراق به عنوان سهامی خاص، و یکی از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، با فعالیت در بخش تولید از زنجیره ارزش شامل عرضه مستقیم دام زنده و تولید گوشت در صنایع پروتئینی و تولیدات دامی اعم از تامین مواد اولیه اصلی برای محصولات لبنی و همچنین تولید محصولات زراعی به عنوان تامین بخشی از مواد اولیه در بخش تولیدات دامی، و تولیدات باغی به عنوان محصول نهایی قابل استفاده مصرف کننده از طریق فرایندهای تولید، به عنوان فرایند اصلی به تولید محصولات با سلامت بالا و کیفیت بالاتر از استاندارد در زمینه تولید محصولات نهایی و تولید محصول واسط صنایع اقدام نماید.