سفر دو روزه معاون تولید هلدینگ کشاورزی به کرمانشاه - شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

دکتر مهراب فرجی معاونت تولید شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر جهت بازدید از ظرفیت های شرکت کشت و صنعت اشراق و همچنین دیدار با مسئولین استانی به کرمانشاه سفر کرد.

به گزارش روبط عمومی و اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، در این سفر که دکتر طاهری نماینده معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نیز معاونت تولید هلدینگ کشاورزی را همراهی می کرد، ضمن بازدید از ظرفیت های مزرعه پرورش دام سبک دینور ، بر برنامه ریزی به منظور رفع مشکلات موجود تاکید کردند.

در ادامه، طی نشستی با حضور مهندس علی چاله چاله رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهندس سیروس نوروزی معاونت تولیدات دامی این سازمان و دکتر ایوب لکی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق، در خصوص تقویت و افزایش همکاری‌های فی مابین گفتگو و تبادل نظر شد.

در این جلسه مقررشد شرکت کشت و صنعت اشراق ضمن تمرکز بر تولید گوشت قرمز، با توجه به کیفیت ژنتیکی دام‌های مزرعه دینور نسبت به تولید اسپرم نیز اقدام کند.

مهندس چاله چاله در این نشست، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه را مکلف به حمایت از واحدهای تولیدی منطقه خصوصاً مزرعه پرورش دام سبک دینور دانست و گفت: مساعدت واحدهای تولیدی ضمن رشد تولید منجر به اشتغالزایی بیشتر در منطقه و افزایش بهروری خواهد شد تا انشاالله نتیجه آن را هم در سفره مردم مشاهده خواهیم نمود.

در ادامه ی این سفر، دکتر مهراب فرجی و دکتر طاهری از مزرعه دام سبک شرکت کشت و صنعت اشراق در شهرستان صحنه بازدید کردند.

دکتر ایوب لکی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق در این بازدید، گزارشی از وضعیت پرورش و تولید دام سبک و رویکردهای آتی این کسب و کار در این مجموعه ارائه نمود و با اشاره به ظرفیت های این مجموعه، بر توانمندی آن در زمینه تبدیل شدن به قطب تولید گوشت غرب کشور تاکید کرد.