به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت اشراق مجمع این شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ کشاورزی ، ناظرین مجمع ، هیت مدیره شرکت ، حسابرس و بازرس مستقل قانونی برگزار شد.
در ابتدا حسابرس محترم گزارشی از روند حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ارائه کرد و در ادامه بند‌های مربوطه یک به یک قرائت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم توسط مدیرعامل شرکت اشراق و سایرین ارائه گردید.