به گزارش روابط عمومی مجتمع کشت و صنعت اشراق؛ روز چهارشنبه 2 خرداد ماه 1403 و همزمان با تشییع پیکر مطهر شهدای خدمت، شهید آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محترم کشور و همراهان او، مجتمع اشراق، به خدمت گزاری عزاداران پرداخت. خدمت رسانی در ستاد دفتر مجتمع و همچنین در واحدهای تولیدی تا پایان مراسم تشییع ادامه داشت.