دکتر زهرا شکری سرپرست مدیریت پیشگیری، تشخیص و درمان شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر از فارمهای مجتمع بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع کشت و صنعت اشراق؛ دکتر زهرا شکری که به تازگی به سمت سرپرستی مدیریت، پیشگیری و درمان شرکت سرمایه گذاری کوثر منصوب شدند، طی بازدید از فارمهای مجتمع بعد از اینکه در جریان فعالیتهای اخیر مجموعه قرار گرفتند ضمن تاکید به رعایت مسائل بهداشتی، به دامپزشکان و کارشناسان مجموعه نیز در خصوص پیشگیری و واکسیناسیون به موقع گله تاکید کردند.