به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت اشراق روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ جلسه‌ای با محوریت بازنگری چارت سازمانی با حضور مدیرعامل این مجموعه در واحدهای تولیدی برگزار گردید.